GRADOVI / OPŠTINE KOJE PRUŽAJU BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I
SIGURNE KUĆE / PRIHVATILIŠTA ZA ŽENE KOJE SU PREŽIVELE NASILJE NA TERITORIJI SRBIJE

* Beograd posebna mapa

    Mapa usluga sačinjena je u okviru projekta „Dijalogom do zaustavljanja nasilja prema ženama i deci” koji je Mreža ŽPN realizovala u partnerstvu sa UNICEF kancelarijom u Beogradu, podržana sredstvima Evropske unije. Intervjuisanjem predstavnika/predstavnica institucija sačinjena je mapa usluga. Projektom su obuhvaćeni samo oni gradovi u kojima postoje organizacije Mreže ŽPN.

    logo unicef eu-425