Tokom 2015. godine, 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama posvetile smo drugoj fazi kampanje POTPISUJEM.org koju sprovode Autonomni ženski centar i partnerske organizacije, a koja je posvećena punoj primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ovu Konvenciju je Narodna skupština Republike Srbije potvrdila 31. oktobra 2013, a od 1. avgusta 2014. je stupila na snagu na nivou država članica Saveta Evrope.

Kampanja je usmerena na donosioce odluka na državnom i na lokalnom nivou, od kojih se traži da preduzmu sve neophodne mere kako bi standardi Konvencije postali sastavni deo zakona, mera i usluga, kao i postupanja svih relevantnih službi (policije, socijalnih službi, tužilaštva i pravosuđa, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, udruženja građana i medija).

Fokus kampanje u ovoj fazi stavljen je na pet tema:

  • Hitne mere zaštite za žrtve nasilja (u skladu SA Konvencijom, čl. 52 i u vezi sa čl. 50)
  • Zaštita od proganjanja (Konvencija, čl. 37)
  • Strože kazne za učinioce nasilja prema ženama (Konvencija, čl. 45 i čl. 46)
  • SOS telefoni za pdoršku ženama sa iskustvom nasilja (Konvencija, čl. 24)

Autonomni ženski centar i parnerske organizacije, u saradnji sa Mrežom Žene protiv nasilja, pozvale su građanke i građane širom Srbije da i ovaj put podrže kampanju svojim akcijama, a pre svega slanjem razglednica sa porukom kampanje na adrese relevantnih donosilaca odluka.

pdf_buttonNiko ne voli prazna obećanja