Kampanja 16 dana aktivizma 2016.

kalendar za institucije sU okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama, Mreža Žene protiv nasilja poslala je kalendar i propratno pismo svim institucijama zaduženim za prevenciju i zaštitu žena od nasilja - centrima za socijalni rad, policijskim upravama i tužilaštvima. Kalendar je takođe poslat na adrese Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministrastva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde.

Mreža Žene protiv nasilja traži da država Srbija preduzme sve što je u njenoj nadležnosti kako bi ženama obezbedila pravo na slobodu, život i zaštitu od svih oblika muškog nasilja!

Članice Mreže ŽPN i ove godine učestvuju u globalnoj kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama. U nastavku pogledajte spisak aktivnosti širom Srbije, a pozivamo vas i da se pridružite akcijama!