Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image

Žene Vlasotinca  znaju da rade i uživaju. Ja, kao svaka žena, nekada poslušna, ugnjetavana sada svoja, radim, trajem, patim, opstajem, zato što imam vas! U ovo surovo vreme, život ispunjen saznanjem da činim dobro drugima, izložena pritiscima ekonomskim, socijalnim, daje mi snage dovoljno da podelim svoja osećanja, strahove, nade. Ponosna sam kada mi kažu “Vidi je…ona zna da uživa”, jer ništa nisu učinili, da, ništa ne čine da se mi kao žene, kao borkinje za ženska ljudska prava osećamo bezbedno. Nosim u sebi želju da svojim angažovanjem dam skromni doprinos ostvarivanju ciljeva naše ženske borbe iz jednostavnog razloga a taj je spoznaja ličnog i kolektivnog ispunjavanja svake od nas srećom i doživljavanja tudje sreće. Hoću reći da smo uprvo srećne onoliko koliko u sebi kao žene nosimo solidarnost i koliko smo spremne da svoje slobodno vreme podelimo sa našim drugaricama, za koje sam sigurna da osećaju isto kao i ja, samo su pod možda većim pritiskom, jer u ovom slučaju htele mi to da priznamo ili ne sve smo mi žrtve  ekonomske krize .