modsMODS podseća da je inicijativa za pristupanje Srbije ovom programu potekla od organizacija civilnog društva koje su u januaru 2012. godine i ponovo u martu 2015. godine uputile Vladi Republike Srbije ovaj predlog. Među pokretačima inicijative bili su Mreža Žene protiv nasilja, Nacionalna mreža Partnerstvo za pomirenje kroz predškolsko vaspitanje i obrazovanje i Mreža organizacija za decu Srbije.

foca 19 jun sPovodom obeležavanja Međunarodnog dana protiv seksualnog nasilja u ratu – 19. juna, aktivistkinje Autonomnog ženskog centra, na poziv Žena u crnom, posetile su ženske organizacije u Bosni i Hercegovini i sa tamošnjim aktivistkinjama/-ima i žrtvama ratnih zločina, obeležile ovaj datum.

dan secanja na zrtve femicida 2018 sU Srbiji je prvi put obeležen Dan sećanja na žene žrtve nasilja, datum koji je prošle godine ustanovila Vlada Republike Srbije na inicijativu Mreže Žene protiv nasilja. Na Trgu republike u Beogradu postavljena je instalacija Reakcija umesto zločina! Instalacija simulira mesto zločina - sobu kuće u kojoj je žena živela, najnebezbednije mesto za one žene koje preživljavaju nasilje.

Mreza 10 maj sAŽC i Udruženje žena „Peščanik“ iz Kruševca zajedno pokreću osmodnevnu kampanju pod sloganom „Ako sistem ne reaguje, reaguje zločinac“ želeći da ukažu na brojne propuste sistema zbog kojih mnoge žene nisu zaštićene na vreme. Na konferenciji za novinare ova dva udruženja su predstavila publikaciju „Nijedna žena manje“ koja sadrži analize postupanja policije, tužilaštva i centara za socijalni rad u slučajevima femicida prošle godine kao i izveštaje o efikasnosti suđenja u dva sudska postupka povodom femicida koje su ove organizacije pratile i druge relevantne izveštaje.

Osamnaesta žena ubijena je od početka godine od strane partnera/člana porodice. U nedelju, 6. maja, J.G. (38 godina) usmrćena je od strane partnera I.R. (34 godine). Ova žena kao i mnoge druge žene, obraćala se tražeći zaštitu i podršku od institucija. Zahtevamo od nadležnih ministarstava da preispitaju postupanje profesionalaca u institucijama kojima se žena obraćala i ukoliko utvrde propuste iste sankcionišu u skladu sa zakonom.

maja raicevic„Niko nije poveo računa o tome da su žene dovedene u mnogo nepovoljniju situaciju od one u kojoj su bile ranije, mnoge od njih su sada potpuno bez primanja, neke od njih su mesecima bile i bez zdravstvene zaštite, što znači da su im i ljudska prava u velikoj meri ugrožena“, kaže Maja Raičević, aktivistkinja Centra za ženska prava iz Podgorice, govoreći o situaciji u Crnoj Gori nakon ukidanja i umanjenja naknada majkama sa troje i više dece.

ingeborg kraus„Treba da se fokusiramo na sistem koji održava prostituciju živom. Ko je u tom sistemu? Nisu žene te koje održavaju prostituciju u životu, već oni koji kupuju žene, dakle kupci seksa, makroi i trgovci ljudima“, kaže dr Ingeborg Kraus, psihotraumatološkinja iz Nemačke, u intervjuu koji je vođen tokom njenog gostovanja u Beogradu 2016. godine.

regionalni sastanak sMreža Žene protiv nasilja je u sredu i četvrtak 4-5. aprila organizovala regionalni sastanak za ženske organizacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije. Tema sastanka je bio problem muškog nasilja prema ženama i njegova najbrutalnija posledica - femicid (ubistvo žene).

bezbednost zvezdara sRomski centar za žene i decu DAJE iz Beograda sproveo je istraživanje o stanju bezbednosti u 4 romska naselja na teritoriji opštine Zvezdara: Veliki Mokri Lug, Mali Mokri Lug, Orlovsko naselje i Bosutska. Istraživanje je između ostalog imalo za cilj da utvrdi karakteristike domaćinstva u odnosu na osnovne životne uslove važne za bezbednost.

U okviru projekta „Ustani za žene čiji se glas više ne čuje – ka efikasnijem utvrđivanju bezbednosnih rizika u cilju sprečavanja femicida“, koji je finansiran sredstvima Evropske unije, Autonomni ženski centar raspisuje tender za razvoj kampanje namenjene podizanju svesti profesionalaca u institucijama za unapređenje prakse u cilju prevencije femicida.