Cilj ovog istraživanja je da se stekne uvid u funkcionisanje sistema zaštite od nasilja u porodici, da se sagleda način rada institucija i zaposlenih profesionalaca kao i da se ispita stepen primene i delotvornosti zakonskih instrumenata za sprečavanje nasilja u porodici.

nasilje_sOd početka godine 16 žena u Srbiji ubijeno je na najbrutalniji način od strane trenutnog ili bivšeg partnera. Statistički gledano svake nedelje ubijena je jedna žena. Ovo je podatak do kog su došle ženske organizacije, članice Mreže Žena protiv nasilja.

Stop-Femicidu-u-Srbiji_sU subotu, 10. aprila Mreža Žene protiv nasilja organizovala je konferenciju za novinare na otvorenom "Stop FEMICIDU u Srbiji". Konferenciji su prisustvovale aktivistkinje Mreže i drugih ženskih organizacija koje podržavaju Mrežu, prisutno je bilo oko 50 aktivistkinja. Konferencija je trajala pola sata. Podeljeno je više od 1000 pamfleta Mreže i pamfleta štamanih povodom „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” pod sloganom „Ni jedna žena manje, ni jedna mrtva više”, sa saopštenjima za javnost.

U Kragujevcu, tokom meseca marta,  članice NVO Alternativni krug sprovele su kampanju “Vek ženskog pokreta” u okviru koje su organizovale javnu tribinu, dve radionice, deljenje lifleta, gostovale na lokalnim TV i radio stanicama.

POZIV NA KONFERENCIJU ZA ŠTAMPU

„STOP FEMICIDU U SRBIJI!”

ZA PRVA TRI MESECA 2010. GODINE U SRBIJI JE UBIJENO 12 ŽENA!

Na konferenciji će govoriti aktivistkinje ženskih organizacija iz Mreže „Žene protiv nasilja”.

Konferencija će biti održana u subotu, 10.04.2010. od 12:30 do 13:00 u ulici Kralja Milana, na platou između Predsedništva Republike Srbije i Gradske skuštine, Beograd

Organizatorke konferencije: Mreža Žene protiv nasilja, Autonomni ženski centar

U reagovanju „Svake nedelje u Srbiji jedna žena je ubijena“, Nadežda Radović odlično kaže da je „ljubomora“ reč ‘iza koje se skriva neodgovornost za vlastito činjenje’. Povodom ubistva Ksenije Pajčin i samoubistva nasilnika, njenog momka, jasno je da nositelji patrijarhalnog poretka imaju svoju interpretaciju tj. opravdanje za nasilje, da je časno ubiti se posle ubistva.

Odbor za ljudska prava Vranje i S.O.S telefon Vranje, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda, održao je dva jednodnevna seminara 29. i 30. marta, 2010. godine na temu „Organizovanje konferencije slučaja“ i „Koordinirana akcija zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici“.

U mesnoj zajednici Pobeda kojoj pripada i zaseok Mala Pešta dogodila se tragedija u kojoj je petočlanoj porodici izgorela porodična kuća.

Namera nam je bila da kroz nekoliko aktivnosti koje smo realizovali na kraju februara i početkom marta ukupnoj javnosti i samim ženama uputimo poruku da je svaki dan u životu žene važan dan i da je svako pitanje koje se tiče žena važno pitanje, ma kog datuma da bude postavljeno.

Ženska Mreža Žene protiv nasilja iz Srbije pruža punu podršku organizaciji Žene Ženama iz Sarajeva. Tim povodom, osuđujemo pokušaj diskreditacije organizacije Žene ženama uvrštavanjem u spisak navodnih terorističkih organizacija u BIH, upućen od Ministarstva sigurnosti BIH Vjeću sigurnosti UN.