Pozivamo sve građane i građanke Srbije da se pridruže Romsko-ženskoj mreži Srbije i mreži Žene protiv nasilja koje će, u četvrtak 17. juna u 10.30 časova, orgnizovati posetu romskim porodicama u selu Jabuka kod Pančeva i izraziti solidarnu podršku romskoj populaciji u tom mestu.

stand3_sPodeljeno je preko 1000 pamfleta Mreže Žene protiv nasilja, Autonomnog ženskog centra i Rekonstrukcije ženskog fonda, deljene su publikacije, distribuirane informacije o servisima namenjenim ženama žrtvama nasilja u porodici i programima podrške, razgovarano sa medijima i koleginicama/ama.

ns1_thU cilju unapređenja znanja i boljeg razumevanja pozicija Romkinja, žena sa invaliditetom, lezbejki i žena koje su bile trafikovane a koje traže podršku SOS telefona namenjenog ženama koje trpe ili su trpele muško nasilje, predstavnici/e četiri nevladine organizacije iz Novog Sada podelile/i su znanja i iskustva sa volonterkama SOS telefona Novi Sad.

Cilj ovog istraživanja je da se stekne uvid u funkcionisanje sistema zaštite od nasilja u porodici, da se sagleda način rada institucija i zaposlenih profesionalaca kao i da se ispita stepen primene i delotvornosti zakonskih instrumenata za sprečavanje nasilja u porodici.

nasilje_sOd početka godine 16 žena u Srbiji ubijeno je na najbrutalniji način od strane trenutnog ili bivšeg partnera. Statistički gledano svake nedelje ubijena je jedna žena. Ovo je podatak do kog su došle ženske organizacije, članice Mreže Žena protiv nasilja.

Stop-Femicidu-u-Srbiji_sU subotu, 10. aprila Mreža Žene protiv nasilja organizovala je konferenciju za novinare na otvorenom "Stop FEMICIDU u Srbiji". Konferenciji su prisustvovale aktivistkinje Mreže i drugih ženskih organizacija koje podržavaju Mrežu, prisutno je bilo oko 50 aktivistkinja. Konferencija je trajala pola sata. Podeljeno je više od 1000 pamfleta Mreže i pamfleta štamanih povodom „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” pod sloganom „Ni jedna žena manje, ni jedna mrtva više”, sa saopštenjima za javnost.

U Kragujevcu, tokom meseca marta,  članice NVO Alternativni krug sprovele su kampanju “Vek ženskog pokreta” u okviru koje su organizovale javnu tribinu, dve radionice, deljenje lifleta, gostovale na lokalnim TV i radio stanicama.

POZIV NA KONFERENCIJU ZA ŠTAMPU

„STOP FEMICIDU U SRBIJI!”

ZA PRVA TRI MESECA 2010. GODINE U SRBIJI JE UBIJENO 12 ŽENA!

Na konferenciji će govoriti aktivistkinje ženskih organizacija iz Mreže „Žene protiv nasilja”.

Konferencija će biti održana u subotu, 10.04.2010. od 12:30 do 13:00 u ulici Kralja Milana, na platou između Predsedništva Republike Srbije i Gradske skuštine, Beograd

Organizatorke konferencije: Mreža Žene protiv nasilja, Autonomni ženski centar

U reagovanju „Svake nedelje u Srbiji jedna žena je ubijena“, Nadežda Radović odlično kaže da je „ljubomora“ reč ‘iza koje se skriva neodgovornost za vlastito činjenje’. Povodom ubistva Ksenije Pajčin i samoubistva nasilnika, njenog momka, jasno je da nositelji patrijarhalnog poretka imaju svoju interpretaciju tj. opravdanje za nasilje, da je časno ubiti se posle ubistva.

Odbor za ljudska prava Vranje i S.O.S telefon Vranje, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda, održao je dva jednodnevna seminara 29. i 30. marta, 2010. godine na temu „Organizovanje konferencije slučaja“ i „Koordinirana akcija zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici“.