moc-promenePriručnik je resurs koji može poslužiti mnogim udruženjima, ali i šire, koja se bave ili planiraju da se bave pružanjem usluga i podrške ženama koje su preživele nasilje u porodici. Vrlo je detaljan i može biti od velike pomoći posebno onim voditeljicama koje ranije nisu imale iskustvo rada u grupama zato što korak po korak vodi kroz sesije, teme i čitav proces.

16-dana-medija centarČlanice organizacionog odbora kampanje predstavile su temu globalne kampanje “Militarizam i nasilje nad ženama” i povezanost ove teme sa seksualnim nasiljem nad ženama - temom kampanje u Srbiji, kao i aktivnosti koje će biti realizovane tokom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

proslavaU sredu 3. novembra, u sali Kruševačkog pozorišta bilo je lepo biti feministkinja i aktivistkinja! Udruženje žena Peščanik proslavilo je desetogodišnjicu postojanja i rada u prisustvu brojnih aktivistkinja, koleginica, saborkinja, saradnica i saradnika iz nevladinog sektora, lokalnih medija i institucija, kako iz Kruševca tako i iz drugih gradova, članica i članova naših porodica, jednom rečju svih poštovalaca našeg rada i organizacije.

Nakon uspešno završenih treninga za advokate, ASTRA nastavlja svoje aktivnosti usmerene na obuku svih aktera uključenih u prepoznavanje i pružanje usluga žrtvama trgovine ljudima u cilju bolje identifikacije, pomoći i zaštite žrtava, kroz akreditovane programe stručnog usavršavanja, u skladu sa ciljevima Strategije borbe protiv trgovine ljudima  u Republici Srbiji (strateški cilj 2) i aktiovnostima predviđenim u Nacionalnom planu akcije 2009-2011.

Srbija je ostvarila izvestan napredak u borbi protiv  trgovine ljudima. Usvojene su procedure za identifikaciju žrtava, broj identifikovanih žrtava je nastavio da raste, dok regionalni trend ukazuje na smanjenje trgovine ljudima.

"Borba protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji" - Konferencija u Domu Narodne skupštine. Konferencija je okupila brojne učesnike - predstavnika nacionalnih institucija, uključujući i poslanike, relevantna ministarstva, pravosudne organe i civilno društvo, istaknute stručnjake i međunarodne organizacije.

Bilo nam je važno da smo snažne i samostalne, a «labris» je baš to označavao:  žene koje koriste jednu stranu sekire da kopaju zemlju, dakle da seju, grade i hrane sebe i druge, a drugu stranu sekire da se odbrane od neprijatelja.  Tako da nisu bile zavisne od muškaraca ni u ratu ni u miru.

PitchWise - festival ženske umetnosti BiH održan je petu godinu za redom u Sarajevu, u periodu od 16. do 19. septembra.

U Kraljevu potpisan ugovor o partnerskoj saradnji između Udruženja "Fenomena" i Grada Kraljeva, u projektu na izgradnji Sigurne kuće.

ASTRA je za svoj program “Trgovina ljudima (decom) – prevencija i edukacija (osnovni program)” po treći put za redom dobila akreditaciju od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za školsku 2010-11. godinu.