Mart 2010. u Kragujevcu u organizaciji Alternativnog kruga

U Kragujevcu, tokom meseca marta,  članice NVO Alternativni krug sprovele su kampanju “Vek ženskog pokreta” u okviru koje su organizovale javnu tribinu, dve radionice, deljenje lifleta, gostovale na lokalnim TV i radio stanicama.

Opširnije...

Femicid u Srbiji

POZIV NA KONFERENCIJU ZA ŠTAMPU

„STOP FEMICIDU U SRBIJI!”

ZA PRVA TRI MESECA 2010. GODINE U SRBIJI JE UBIJENO 12 ŽENA!

Na konferenciji će govoriti aktivistkinje ženskih organizacija iz Mreže „Žene protiv nasilja”.

Konferencija će biti održana u subotu, 10.04.2010. od 12:30 do 13:00 u ulici Kralja Milana, na platou između Predsedništva Republike Srbije i Gradske skuštine, Beograd

Organizatorke konferencije: Mreža Žene protiv nasilja, Autonomni ženski centar

Opširnije...

Reakcija na ubistvo Ksenije Pajčin

U reagovanju „Svake nedelje u Srbiji jedna žena je ubijena“, Nadežda Radović odlično kaže da je „ljubomora“ reč ‘iza koje se skriva neodgovornost za vlastito činjenje’. Povodom ubistva Ksenije Pajčin i samoubistva nasilnika, njenog momka, jasno je da nositelji patrijarhalnog poretka imaju svoju interpretaciju tj. opravdanje za nasilje, da je časno ubiti se posle ubistva.

Opširnije...

Zaštita žrtava nasilja u porodici kroz edukaciju profesionalaca

Odbor za ljudska prava Vranje i S.O.S telefon Vranje, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda, održao je dva jednodnevna seminara 29. i 30. marta, 2010. godine na temu „Organizovanje konferencije slučaja“ i „Koordinirana akcija zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici“.

Opširnije...

Dobrotvorna akcija i širenje ženskog aktivizma u Bačkoj Topoli

U mesnoj zajednici Pobeda kojoj pripada i zaseok Mala Pešta dogodila se tragedija u kojoj je petočlanoj porodici izgorela porodična kuća.

Opširnije...

Obeležavanje Dana žena u Novom Pazaru

Namera nam je bila da kroz nekoliko aktivnosti koje smo realizovali na kraju februara i početkom marta ukupnoj javnosti i samim ženama uputimo poruku da je svaki dan u životu žene važan dan i da je svako pitanje koje se tiče žena važno pitanje, ma kog datuma da bude postavljeno.

Opširnije...

Podrška aktivistkinjama organizacije Žene ženama iz Sarajeva

Ženska Mreža Žene protiv nasilja iz Srbije pruža punu podršku organizaciji Žene Ženama iz Sarajeva. Tim povodom, osuđujemo pokušaj diskreditacije organizacije Žene ženama uvrštavanjem u spisak navodnih terorističkih organizacija u BIH, upućen od Ministarstva sigurnosti BIH Vjeću sigurnosti UN.

Opširnije...

Članice Mreže Žene protiv nasilja pridružile se saopštenju Labirsa povodom načina na koji su mediji izveštavali o ubistvu Ksenije Pajčin

Nevladine organizacije za ženska ljudska prava najoštrije osuđuju i zahtevaju da smesta prestane medijski linč Ksenije Pajčin, koja je ubijena prošlog utorka u Beogradu.

Opširnije...

Aktivistkinje Osvita predstavljale Srbiju na konferenciji u Briselu

Od 9. do 12. marta aktivistkinje Osvita su imale tu čast da budu jedne od predstavnica Srbije na konferenciji u Briselu pod nazivom “The role of civil society in the social integration of the Roma minority“ u okviru study tour-a P2P programa Evropske komisije.

Opširnije...

Podrška Neveni Petrušić - saopštenje za medije

Mreža Žene protiv nasilja pruža bezrezervnu podršku Neveni Petrušić – kandidatkinji za poverenicu za zaštitu ravnopravnosti. Zasluge Nevene Petrušić u oblasti suzbijanja rodno zasnovanog nasilja nad ženama su od neprocenjive vrednosti za postizanje pune ravnopravnosti žena i muškaraca u Republici Srbiji.

Opširnije...