Kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” počinje u petak u 15 sati na Trgu Republike performansom “Umorne!“ koji govori o psihološkom nasilju nad ženama u režiji Dijane Milošević iz Dah teatra. Do 10. decembra kampanja će biti održana i u drugim gradovima Srbije.

Prikupljanjem i analizom novinskih članaka, Mreža Žene protiv nasilja je u periodu od 01. januara do 31. oktobra 2011. godine prikupila podatke o 35 žena ubijenih od strane muškaraca u Srbiji. U okviru porodično/partnerskog konteksta ubijeno je 27 žena i 8 van njega (učinioci: komšija, kolega, štićenik, prijatelji dece).

Povodom početka kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama u Srbiji, Autnomni ženski centar (Beograd), Rekonstrukcija Ženski fond (Beograd), Umetničko aktivistička grupa ACT Women (Beograd) i Mreža Žene protiv nasilja (Srbija) vas pozivaju na konferenciju za štampu koja će biti održana 25. novembra, na Međunardoni dan borbe protiv nasilja nad ženama, u Medija centru, u 12h.

Komisija za žalbe je odlučila da su tekstom „Lekar mučio ženu i njenog ljubavnika“ objavljenim 9. 9. 2011. godine u štampanom i elektronskom izdanju dnevnog lista „Press“ prekršene odredbe odeljka VI, tačke 1, 2. i 3. Kodeksa novinara Srbije.

Smatramo da je ovim novinskim člankom ženi koja je preživela nasilje učinjena dodatna šteta, iznošenjem neproverenih informacija, objavljivanjem ličnih podataka koji mogu doprineti identifikaciji identiteta žrtve, iznošenjem informacija nerelevantnih za nasilje koje je nad njom učinjeno.

U trećoj godini realizacije projekta “Za smanjenja siromaštva”, Autonomni ženski centar iz Beograda u saradnji sa 22 ženske organizacije civilnog društva iz Srbije realizuje kampanju za osnivanje fondova za unapređenje položaja žena pri bužetima opština i gradova u Srbiji i na nacionalnom nivou.

Upravni odbori Mreže Žene protiv nasilja i Mreže za Evropski ženski lobi donele odluku o formiranju Nezavisne opservatorije za praćenje nasilja prema ženama i raspisale konkurs za učešće ekspertkinja u radu ovog tela.

sos-vojvodinaU ponedeljak 12.09.2011. godine u Novom Sadu potpisan je sporazum o formiranju Mreže SOS telefona za podršku ženama žrtvama nasilja u Vojvodini.  Osnivanje Mreže SOS telefona u Vojvodini ima za cilj da koordiniranim delovanjem i saradnjom osnaži što veći broj žena za izlazak iz nasilja, i dovede do povećanja dostupnosti usluga SOS telefona.

novi becejAktivistkinje “Udruženje Roma Novi Bečej” SOS telefona na jezicima nacionalnih manjina predstavile rad organizacije u okviru manifestacije koju je pokrenula NVO “Grupa PAAD”

surfuj sigurnoAktivistkinje “SOS ženskog centra” iz Novog Sada sprovele su u periodu od maja do juna 2011. godine projekat “Surfuj sigurno” kao deo aktivnosti u okviru procesa implementacije lokalnog akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.