Žalba Mreže ŽPN povodom članka objavljenog 09.09.2011. u listu Press

Smatramo da je ovim novinskim člankom ženi koja je preživela nasilje učinjena dodatna šteta, iznošenjem neproverenih informacija, objavljivanjem ličnih podataka koji mogu doprineti identifikaciji identiteta žrtve, iznošenjem informacija nerelevantnih za nasilje koje je nad njom učinjeno.

Opširnije...

Kampanja: Za Fond – Protiv Neravnopravnosti!

U trećoj godini realizacije projekta “Za smanjenja siromaštva”, Autonomni ženski centar iz Beograda u saradnji sa 22 ženske organizacije civilnog društva iz Srbije realizuje kampanju za osnivanje fondova za unapređenje položaja žena pri bužetima opština i gradova u Srbiji i na nacionalnom nivou.

Opširnije...

Formirana Nezavisna opservatorija za praćenje nasilja prema ženama

Upravni odbori Mreže Žene protiv nasilja i Mreže za Evropski ženski lobi donele odluku o formiranju Nezavisne opservatorije za praćenje nasilja prema ženama i raspisale konkurs za učešće ekspertkinja u radu ovog tela.

Opširnije...

Potpisan sporazum o formiranju Mreže SOS telefona u Vojvodini

sos-vojvodinaU ponedeljak 12.09.2011. godine u Novom Sadu potpisan je sporazum o formiranju Mreže SOS telefona za podršku ženama žrtvama nasilja u Vojvodini.  Osnivanje Mreže SOS telefona u Vojvodini ima za cilj da koordiniranim delovanjem i saradnjom osnaži što veći broj žena za izlazak iz nasilja, i dovede do povećanja dostupnosti usluga SOS telefona.

Opširnije...

Aktivistkinje “Udruženja Roma Novi Bečej” SOS telefona predstavile rad organizacije

novi becejAktivistkinje “Udruženje Roma Novi Bečej” SOS telefona na jezicima nacionalnih manjina predstavile rad organizacije u okviru manifestacije koju je pokrenula NVO “Grupa PAAD”

Opširnije...

Aktivistkinje organizacije “SOS ženski centar Novi Sad” realizovale projekat “Surfuj sigurno”

surfuj sigurnoAktivistkinje “SOS ženskog centra” iz Novog Sada sprovele su u periodu od maja do juna 2011. godine projekat “Surfuj sigurno” kao deo aktivnosti u okviru procesa implementacije lokalnog akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

Opširnije...

„Žene za mir“ učestvuju u izradi Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Leskovca

nevena-kosticČlanicom radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost imenovana je Nevena Kostić, aktivistkinja organizacije Žene za mir, članice Mreže ŽPN.

Opširnije...

Podrška SOS servisima protiv nasilja nad ženama

Na inicijativu Mreže ŽPN Zaštitinik građana uputio dopis gradonacelnicima/cama i predsednicama/cima opština da podrže SOS servise protiv nasilja nad ženama.

pdf_buttonDopis Zaštitnika građana

Najbolja iskustva iz Brisela

Jelena-CakićEU TACSO kancelarija je u sredu, 22. juna u Hotelu Park u Novom Sadu predstavila najbolja iskustva učesnika/ca programa Evropske komisije – People to People (P2P), ili Ljudi ljudima.

Opširnije...

Aktivistkinje organizacije Mreže „Osvit“ podržavaju „ROMKINJE SA SELA DA POKREĆU PROMENE“

promeneOvog meseca završava se projekat udruženja Romkinja „Osvit“ iz Niša, „Romkinje sa sela pokreću promene“. Ovaj projekat je šestomesečni edukativni program za podizanje svesti 120 Romkinja o važnosti prava na život bez nasilja i upoznavanje Romkinja sa radom institucija.

Opširnije...