Tokom kampanje "16 dana aktivizma" 2011. godine, Ministarstvo pravde pozitivno je reagovalo na inicijativu Mreze ŽPN i AŽC u vezi sa uvođenjem novog krivičnog dela Proganjanje u Krivični zakonik. Međutim, Predlog zakona o izmenama i dopunama KZ/a nije uključio traženo novo krivično delo.

Viktimolosko drustvoU beogradskom Medija centru 26.01.2012. godine održan je okrugli sto Viktimološkog društva Srbije pod nazivom Od zatvora do života bez nasilja: Ljudska prava žena u zatvoru. Viktimološko društvo Srbije već drugu godinu za redom realizuje projekat „Ljudska prava žena u Zatvoru – Zalaganje za žene žrtve nasilja koje se nalaze u zatvoru (2011-2013)“ .

pesc-radionica-1Udruženje žena Peščanik iz Kruševca je u periodu od 2009. do kraja 2011.godine održalo 18 radionica za devojke u srednjim školama, u okviru projekta “Ženski informativno-edukativni centar” koji podržava švedska organizacija Kvinna till Kvinna. Na ovim radionicama učestvovalo je 276 devojaka, učenica srednjih škola.

Povodom inicijative Pokrajinskog ombudsmana vezane za navodnu diskriminaciju očeva u ostvarivanju prava na roditeljski dodatak (link), Mreza ŽPN i Autonomni ženski centar uputile dopis Ombudsmanu u kome se traži detaljnije obrazloženje Predloga upućenog Ustavnom sudu za ocenjivanje ustavnosti zakona o finansijskoj podršci.

pdf button Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Vesna Rakic VodinelicNa konferenciji Koalicije za pristup pravdi,[1] održanoj 23.01.2012. godine u Medija centru u Beogradu, govorilo se o spornim članovima nedavno usvojenog Zakona o parničnom postupku, koji će stupiti na snagu 01. februara 2012. godine. Koalicija za pristup pravdi navodi da se ovim zakonom ograničava pristup pravdi, preti represijom slobodnom mišljenju, delovanju i kritičkoj reči.

Иницијатива за приступање ЕУ Програму Daphne III за борбу против насиља над децом, младима и женама и заштиту жртава и група под ризиком.

Допис и АЖЦ коментари на Нацрт Правилника о минималним стандардима за пружање саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга у социјалној заштити, допуњене коментарима Мреже ЖПН.

1_sos_vranje-knjige_tv_thU četvrtak, 22. decembra je zvanično završena akcija „Knjiga za sigurnu kuću“ koju je pokrenuo SOS telefon Vranje u partnerstvu sa nevladinim organizacijama  i ljudima humanog srca iz Vranja. Volonterski tim Odbora za ljudska prava i SOS telefon ove organizacije Prihvatilištu za žrtve nasilja u Vranju uručio je poklone.

3_seminar_baza_podataka_thCilj seminara je bio predstavljanje elektronske baze, čija je svrha ujednačavanje metoda prikupljanja podataka u institucijama/organizacijama koje su nadležne da intervenišu u slučajevima partnerskog/porodičnog nasilja.

O trgovini ljudima u Srbiji, značaju nezavisnog praćenja i izveštavanju o poštovanju prava žrtava govorili su: Ivana Radović – koordinatorka Programa prevencije i edukacije u NVO ASTRA, Aleksandra Malangone - članica nadzornog tela Saveta Evrope za praćenje sprovođenja Konvencije za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) i Dušan Vojvodić – novinar i autor dokumentarnih filmova o trgovini ljudima.