Ubistvo Danijele Milićević (37) koje je počinio Milosav Ivanović (54), u selu Kukljin, još jedna je potvrda da, u slučajevima visokog stepena ugroženosti žena u situaciji nasilja, državni organi i institucije nemaju odgovor niti plan šta treba učiniti da se zaštiti život ugrožene osobe.

Safe-from-fear sU periodu od 25. novembra do 10. decembra 2013. godine Mreža Žene protiv nasilja će se pridružiti najvećem udruženju ženskih Mreža u Eropi - Evropskom ženskom lobiju (EWL) u zajedničkoj kampanji Zauzmi stav protiv silovanja! Koristi Istanbulsku konvenciju (“Act against rape! Use Istanbul convention”).

seminariPreko 40 aktivistkinja iz 17 organizacija članica Mreže prethodna dva vikenda unapređivalo je postojeća i sticalo nova znanja u oblasti pisanja predloga projekata. Trenerice Gradjanskih inicijativa prenosile su dragocena znanja i iskustvo u obasti pretvaranja ideja u projektne predloge.

dan-ponosa-2013 sPovodom 27. juna Međunarodnog dana ponosa, inicijativa nekoliko LGBT grupa na platou kod Filozofskog fakulteta organizovala je fleš mob pod nazivom „Pokaži ponos, TESTiraj savest“. Ovom akcijom LGBT organizacije žele da pruže podršku reformama u obrazovanju, pre svega aktuelnoj inicijativi za smenu ministra obrazovanja Žarka Obradovića.

okrugli-sto-24-junIstraživanje „Posledice koje ima nasilje prema ženama u partnerskom odnosu na decu i odgovor javnih službi na ovaj problem“ predstavila je autorka Tanja Ignjatović, 24. juna, u Medija centru u Beogradu. Istraživanje je potvrdilo dobro poznatu činjenicu da je nasilje u partnerskom odnosu i u porodici uvek nasilje i prema deci.

aleksandra-nestorovKoncept femicida je nastao kao izraz težnji feminističkog pokreta da politizuje muško nasilje nad ženama. Femicid krije složene obrasce zlostavljanja i nanošenja patnje, posebno imajući u vidu da se nasilje nad ženama retko javlja kao incident. U nekim slučajevima, vrhunac eskalirajućeg nasilja vodi do fatalnih ishoda.

U okviru projekta Integrisani odgovor na nasilje koji u partnerstvu sa drugim UN agencijama i institucijama Republike Srbije realizuje UNDP, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike započelo je proces izrade Minimalnih standarda za pružanje specijalizovane usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja.

krusevac-fotoU periodu od 19. do 21. aprila gošća Udruženja žena Peščanik iz Kruševca bila je Renate Egger, psihoterapeutkinja, konsultantkinja za rad sa ženama sa iskustvom nasilja iz Beča (Austrija). Tim povodom, 19. aprila u maloj sali Kruševačkog pozorišta održan je okrugli sto posvećen razmeni iskustava u oblasti suzbijanja nasilja prema ženama u Srbiji i Austriji.

zagrebU periodu od 14. do 18. aprila 2013. godine deset aktivistkinja predstavnica tri mreže (Mreže Žene Siromaštvo Razvoj, Mreže za Evropski ženski lobi i Mreže Žene protiv nasilja) boravilo je u studijskoj poseti Zagrebu. Poseta je organizovana u okviru projekta “Osnaživanje mreža OCD u Srbiji prenosom znanja, veština i iskustava OCD u Hrvatskoj u procesima pridruživanja EU, te razvoj dijaloga s javnim i državnim institucijama”,koji realizuje Centar za žene žrtve rata ROSA iz Zagreba.

Ann Snitow s"Feminizam se često određuje kao politika identiteta. Žene, žene, žene. Mislim da je to jako svedeno shvatanje feminizma. Feminizam otvara pitanja identiteta, i to na suštinski način. Ali ne stoji pretpostavka da se promišljaju ili definišu samo žene kao neka zasebna klasa kojoj je potrebna neka posebna zaštita. Uopšte nije u tome suština."