zlatibor sAktivistkinje Mreže Žene protiv nasilja zaokružile su još jednu godinu posvećenu suprotstavljanju nasilju prema ženama u Srbiji. Sumirale su razmišljanja i osećanja u odnosu na iskustva u radu sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i mapirale strategije kako da u ovom poslu održe snagu i kontinuirano „pune baterije”.

okrugli-sto-9-12-13Autonomni ženski centar, Mreža Žene protiv nasilja i Mreža za Evropski ženski lobi organizovali su 9. decembra 2013. godine u Beogradu okrugli sto opoložaju žena koje su preživele silovanje i druge seksualne delikte u Srbiji. Okrugli sto je organizovanu okviru evropske kampanje koju Evropski ženski lobi u saradnji sa Savetom Evrope sprovodi u 33 države članice Saveta Evrope.

zagreb-3-12-13 sU periodu od 3. do 7. decembra 2013. godine u Zagrebu je održan seminar za deset aktivistkinja predstavnica tri mreže (Mreže Žene Siromaštvo Razvoj, Mreže za Evropski ženski lobi i Mreže Žene protiv nasilja). Seminar je organizovao Centar za žene žrtve rata ROSA u saradnji sa Mrežom žene protiv nasilja u sklopu programa međunarodne saradnje i razvojne pomoći „Suradnjom do razvoja“, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u Hrvatskoj.

predavanjeNa poziv predstavnice, Ženske mreže URS Sremska Mitrovica, Sonje Štefanski Zorić 02. decembra 2013. godine u prostorijama URS-a u Sremskoj Mitrovici, asistentkinja Mreže Žene protiv nasilja Vedrana Lacmanović održala je predavanje o problemu nasilja prema ženama.

tribinaNa poziv članova/ica Narodne biblioteke „Dušan Matić“ iz Ćuprije, u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“ predstavnica Mreže Žene protiv nasilja Vedrana Lacmanović učestvovala je na tribini koja je posvećena borbi protiv nasilja prema ženama. Na tribini su govorile i neuropsihijatarka Tatjana Đorđević, licencirana trenerica za rodnu ravnopravnost Aleksandra Stanojević i v.d. direktorke Narodne biblioteke „Dušan Matić“ Gordana Marković.

spot-istambulskaSilovanje predstavlja jednu od najrazornijih formi rodno zasnovanog nasilja, a ipak je prečesto tabuizirano i o njemu se ćuti. Evropska istraživanja pokazuju da se samo 2  do 10 odsto svih slučaja silovanja prijavljuju policiji. Velika većina seksualnih zločina protiv žena ostaje nevidljivo i stoga i nivo seksualnog nasilja biva potcenjen.

rodna-ravnopravnostNa poziv Udruženja Romkinja “Osvit" iz Niša predstavnice/i tela za rodnu ravnopravnost iz 34 grada i opština u Srbiji potpisale/i su primenu Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

astraNa Međunarodni dan ukidanja ropstva NVO ASTRA organizovala je konferenciju za medije na kojoj je javnosti skrenuta pažnja na najzastupljeniji oblik savremenog ropstva u svetu - trgovinu ljudima u cilju radne eksploatacije. Naime, prema podacima Međunarodne organizacije rada (MOR), u svetu se u situaciji prinudnog rada nalazi blizu 21 milion ljudi.

kg-sindikatAktivistkinje Sekcije žena Saveza samostalnih sinkdikata Kragujevca pridružile su se  obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja na ženama kroz distribuciju informativno  edukativnog materijala članovima i članicama sindikata u 30 sindikalnih organizacija.

sastanakU Palati Srbije održan je sastanak između predstavnika/-ca Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i predstavnika/-ca organizacija civilnog društva na temu kako smanjiti nasilje prema ženama u Srbiji. Istaknut je značaj saradnje Ministarstva i ženskih nevladinih organizacija na nacionalnom nivou i posebno naglašena loša saradnja koju ženske nevladine organizacije imaju sa većinom centara za socijalni rad na lokalu.