Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

U praksi država toleriše nasilje

01.03.2019Na sastanku GREVIO Saveta Evrope sa specijalizovanim udruženjima koja se bave prevencijom nasiija nad ženama govorilo se o uslugama za žene žrtve nasiija, uspostavljanju nacionalnog SOS telefona, ulozi nadležnih institucija, ali i o slučaju seksuainog uznemiravanja od strane predsednika opštine Brus. U Srbiji u okviru Mreže Zene protiv nasilja radi 25 specijalizovanih organizacija koje imaju i usluge SOS telefona, ali je i povrh toga država ovu uslugu dodelila instituciji bez iskustva u radu sa ženama koje su preživele porodično nasilje.

Medij: Danas
Datum objave: 1.3.2019.