Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

Za život bez nasilja

21.1.2019Kulturni centar “Damad” kroz konkurs Gradske uprave Novog Pazara realizuje projekat “Za život bez nasilja“, u okviru kog na više različitih nivoa radi na sprečavanju nasilja kako u domovima tako i u školama.

Medij: Rtvnp.rs
Datum objave: 21.1.2019.