Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

Konferencija ,,Zajedno u borbi protiv nasilja'' u Kikindi

9.12.2018U okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ predstavnici nadležnih institucija gradskih vlasti i građanskih udruženja u Kikindi, relevantnih za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici, organizovali su tematsku konferenciju „Zajedno u borbi protiv nasilja“

Medij: RTV 1
Datum objave: 9.12.2018.