Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

27.11.2018Žene koje trpe nasilje sve češće se odlučuju da spas potraže na SOS liniji. Licencu za pružanje ove usluge u Zlatiborskom okrugu ima jedan SOS telefon namenjen žrtvama porodičnog nasilja. Od kako je počeo da radi, postao je neka vrsta utočište za žene iz svih 10 opština Zlatiborskog okruga.

Medij: SOS telefon spas za žene žrtve nasilja
Datum objave: 27.11.2018.