Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

23.11.2018Trening o građanskoj participaciji i rodnoj ravnopravnosti organizovan je kao deo kampanje za paritetan stav žena i muškaraca u izvršnim organima vlasti, “Žene za Kruševac – Kruševac za žene, 50:50 odsto u Gradskom veću”, koju je pokrenulo udruženje žena “Peščanik”.

Medij: Grad Kruševac
Datum objave: 23.11.2018.