Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

13.3.2018Po podacima Udruženja Roma „Novi Bečej“ SOS telefona na jezicima nacionalnih manjina, u praksi 99 posto devojčica proživi seksualno nasilje. Iako se ugovoreni brakovi smatraju tradicijom u romskoj kulturi, zaboravlja se da je reč uglavnom o devojčicama koje stupaju u brak bez svoje saglasnosti. To je krivično delo i to je kršenje ljudskih prava. Akcija pod nazivom „Rano je“, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, ima za cilj da ukaže na negativan uticaj ranih ugovorenih brakova na život romskih devojčica.

Medij: RTS 1
Datum objave: 13.3.2018.