Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

11.3.2018Rad sa mladima i dani otvorenih vrata jedni su od planova za tekuću godinu udruženja građana fenomena, rad na sos telefonu i edukaciaj pratiće većinu njihovih aktivnosti kao i prevencija rodno zasnovanog nasilja putem tribina za srednjoškolce.

Medij: TV Kraljevo
Datum objave: 11.3.2018.