Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

3.3.2018U porodičnom nasilju u Srbiji ubijeno je 26 žena tokom prošle godine, u prva dva meseca 2018. njih devet. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici primenjuje se od juna prošle godine. Predstavnici institucija i organizacija koje se bave nasiljem nad ženama sastali su se u Skupštini grada i razmatrali primenu ovog zakona na teritoriji Novog Sada.

Medij: TV Novosadska
Datum objave: 3.3.2018.