Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

2.3.2018U toku 2017. godine u okviru porodičnog nasilja ubijeno je 26 žena od početka ove godine 9, prema podacima Mreže žene protiv nasilja. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji je stupio na snagu u junu prošle godine doprineo je tome da se nasilje više prijavljuje. Statistika naime kaže da se dnevno izrekne oko stotinu mera za hitno udaljenje nasilnika iz stana. Ipak, određen broj pitanja i dalje ostaje otvoren.

Medij: RTV 1
Datum objave: 2.3.2018.