Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

21.12Osnovnom javnom tužilaštvu od 1. januara 2016 godine do 7. decembra 2017. godine zbog nasilja u porodici podnete su 832 krivične prijave. Od ukupnog broja prijava podneto je 119 optužnih akata Osnovnom sudu u Nišu u 336 predmeta je doneto rešenje o odbačaju krivične prijave. Upoređenja radi predstavnica Onovnog javnog tužilaštva u Nišu iznela je podatak da je u 2014. godini bilo 289 prijava, a u 2015. godini 447 – čulo se danas na okruglom stolu na kome su predstavljene analize lokalnih politika za zaštitu žena od nasilja.

Medij: Jugpress.com
Datum objave: 21.12.2017.