Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

15.12 1Nevladina organizacija „Ženska alternativa" iz Sombora, koja vodi SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, uključila se u kampanju „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama" organizacijom okruglog stola o primeni novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je stupio na snagu 1 . juna ove godine.

Medij: Somborske novine
Datum objave: 15.12.2017.