Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

Podrška ženama sa iskustvom nasilja

27.05.2016SOS ženski centar u Novom Sadu pruža podršku ženama sa iskustvom nasilja od 2002. godine, da bi 2004. prešli sa projektnih aktivnosti na rad u okviru samostalnog udruženja građanki. Osnovni cilj im je, objašnjavaju, primarna i sekundarna prevencija nasilja nad ženama, u vidu individualnih psiholoških, i pravnih savetovanja i konsultacija.

Medij: RTV 1
Datum članka: 27.05.2016.