Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

21.09.2015.Žene sa invaliditetom moraju se boriti protiv neobaveštenosti, stereotipa i predrasuda kada se radi o ostvarivanju njihove želje za roditeljstvom, pa je tako i kod nas i to je jedan od problema koji niko nije prepoznao kao takav i sa kojim se one bore, kaže Lepojka Carević Mitanovski iz beogradske Organizacije "Iz Kruga" koja je juče boravila u Nišu. Povod njenog dolaska bio je projekat „Unapređenje prava žena s invaliditetom na roditeljstvo“ odnosno „Od života do politike“.

Medij: Narodne novine
Datum članka: 21.09.2015.