Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

06.11.2014Žene sa invaliditetom se svakodnevno suočavaju sa brojnim preprekama, a statistika pokazuje da su četiri puta češće izložene nasilju nego žene bez invaliditeta. S ciljem da se javnost informiše o problemima sa kojima se ove žene susreću i da se pokrene diskusija oko rešavanja ovih problema, aktivistkinje Mreže...IZ KRUGA – Srbija, su danas u Nišu organizovale tribinu pod nazivom „Nasilje i žene sa invaliditetom“.

Medij: Narodne novine Niš
Datum članka: 06.11.2014.