Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

30.10.2014Ulične akcije i tribine u dva romska i četiri seoska naselja na području grada Kruševca realizovane su s ciljem informisanja žena sa tih područja o nasilju prema ženama i o institucijama koje su nadležne da reaguju u slučajevima nasilja. Ulične akcije i tribina realizovane su u okviru projekta “Osnaživanje seoskih i romskih žena za suprostavljanje nasilju” koji sprovodi Udruženje žena Peščanik iz Kruševca uz podršku Trag fondacije.   

Medij: Novina Grad Kruševac
Datum članka: 30.10.2014.