Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

28.10.2014Žene sa invaliditetom su višestruko diskriminisana grupa, a nasilje i diskriminacija kojoj su izložene najčešće u porodici, braku ili partnerskim vezama, u Srbiji je tabu tema o kojoj se ne govori i još uvek se ne prepoznaje kao takva, jer se invalidnost ne posmatra kroz rodnu perspektivu. Zbog toga će Mreža …IZ KRUGA - Srbija obeležiti nedelju žena sa invaliditetom od 03. do 07. novembra u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu.

Medij: Danas
Datum članka: 28.10.2014.