Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

28.08.2014Centru za socijalni rad u Kikindi od januara do avgusta tekuće godine prijavljeno je 39 slučajeva nasilja u porodici, a prema rečima zaposlenih broj porodica u kojima dolazi do nasilja se iz godine u godinu povećava.  Iskustvo kikindske nevladine organizacije, Centra za podršku ženama pokazuje da je svakog dana minimalno jedna žena izložena nasilju. I predstavnici Centra za socijalni rad Kikinda i Centra za podršku ženama dele stav da je ovim ženama potrebna sigurna kuća ili sklonište u koje bi mogle biti upućene.

Medij: Nove kikindske novine
Datum članka: 28.08.2014.