Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

01.08.2014Za Autonomni ženski centar, Mrežu Žene protiv nasilja i organizacije članice Mreže Žena protiv nasilja Evropa, stupanje na snagu Konvencije Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici predstavlja značajan korak, kao i podsetnik koliko još toga treba da bude učinjeno da bi se poboljšao položaj žena i njihove dece. Konvencija je sveobuhvatni instrument koji prepoznaje nasilje prema ženama, koji je do sada ratifikovalo 13 država, a potpisale 23 države. U narednom periodu potrebno je obezbediti njenu punu primenu, na koju se obavezuju države potpisnice, da bi se efektno delovalo u pravcu suzbijanja nasilja prema ženama.

Medij: Lepota i zdravlje.rs
Datum članka: 01.08.2014.