Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

31.05.2014Nakon osam godina rada i 6 500 primljenih poziva Udruženje Roma Novi Bečej – SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina iniciralo je potpisivanje sporazuma o saradnji između svih institucija/organizacija nadležnih da deluju u slučajevima nasilja prema ženama. S ciljem zaustavljanja nasilja u porodici, sporazum je danas potpisan u prostorijama novobečejskog centra za socijalni rad.

Medij: Danas
Datum članka: 31.05.2014.