Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

12.05.2014U organizaciji Akcija protiv trgovine ljudima – ASTRA, koja se bori protiv trgovine ljudima, ističu da je sve više žena i devojčica koje su žrtve trafikinga i seksualne eksploatacije. Mnogi misle da je lako pobeći, ali je žrtva pod stalnim pretnjama za sebe i porodicu, fizički je kažnjavana ili joj oduzimaju hranu. Često se žrtve stavljaju i u odnos dužničkog ropstva, a nepostojeći dug se stalno uvećava.

Medij: Blic Vojvodina
Datum članka: 12.05.2014.