Saopštenje za medije // Brisel, 8. jun 2017.
Prekidanje kontinuuma nasilja nad ženama i devojčicama u Evropi: Ženske organizacije pozivaju na „Revoluciju, ne reformu“.

20 godina glasno i ujedinjeno. Danas u Briselu, Evropski ženski lobi (EWL) organizuje međunarodnu konferenciju i protest više od 350 ekspertkinja, profesionalki, donositeljki odluka, borkinja za ženska prava i aktivistkinja iz cele Evrope.

Događaji su organizovani da obeleže 20 godina postojanja EWL-ove Opservatorije za praćenje nasilja nad ženama i devojčicama, jedinstvene mreže koja igra ključnu ulogu u savetovanju EWL-a prilikom sagledavanja karakteristika nasilja počinjenog nad ženama u Evropskoj uniji (EU) i sastavljanju EWL-ovih zagovaračkih poruka i zahteva.

Opservatorija je osmišljena 1997. u cilju praćenja obaveza preuzetih od strane država članica Evropske unije nakon Pekinške konferencije o ženskim pravima iz 1995. godine. Kao političko telo, EWL Opservatorija osigurava da nasilje počinjeno nad ženama i devojčicama bude visoko pozicionirano u političkom programu kao i to da su donosioci odluka odgovorni za njihove nadležnosti. Upravo zahvaljujući Opservatoriji, EWL je u 1999. godini objavio prve Evropske podatke o nasilju u porodici.

„Daleko smo od one Evrope u kojoj žene i devojčice mogu da žive život oslobođen od nasilja. 1 od 3 žene je žrtva muškog nasilja za vreme života. 50 žena u Evropi svaki dan umre. Muškarac siluje jednu ženu na svakih 8 minuta. Žene i devojčice su zarobljenice u lancima prostitucije, žrtve su genitalnog sakaćenja, suočavaju se sa zloostavljanjem na ulici svakodnevno. Sve forme nasilja nad ženama i devojčicama imaju isti cilj: da ućutkaju žene, da ih zadrže u potčinjenom položaju i da održe hijerarhijska pravila među ženama i muškarcima“, objasnila je Edith Schratzberger-Vecsei, predsednica EWL-a.

Prava promena, ne samo reforma. 20 godina nakon osnivanja Opservatorije, EWL članice pozdravljaju 2017. „godinu Evropske unije posvećenu akciji protiv nasilja nad ženama i devojčicama“ imenovanu od strane Evropske komisije. Važno je da je Evropska unija spremna da prihvati Istambulsku konvenciju: konvenciju Saveta Evrope iz 2011. godine, prvi zakonski obavezujući sporazum u Evropi koji inkriminiše različite forme nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

„Dok priznajemo ovaj napredak, danas pozivamo Evropu da ratifikuje, usvoji i investira u Istambulsku konvenciju, prepoznajući i pozivajući se na iskustva ženskih organizacija. Nasilje nad ženama i devojčicama se dešava svaki dan, svuda. To je evropski problem, koji zahteva evropski odgovor. A taj odgovor ne može biti samo reforma, on mora doneti prave promene“, kaže  Iliana Balabanova-Stoicheva, podpredsednica EWL-a.

 • To je razlog zbog koga današnji događaj EW-a poziva predstavnike različitih evropskih institucija da prezentuju načine na koje oni direktno osuđuju muško nasilje, predstavljaju problem i njegove posledice širom evropskih političkih područja.
 • Monika Ladmanova, savetnica za rodnu ravnopravnost Věre Jourove, Komesarke za pravdu, potrošače/ice i rodnu ravnopravnost pri Evropskoj uniji
  Revault d'Allonnes-Bonnefoy, članica Evropskog parlamenta, Francuska, LIBE komitet
 • Corazza Bildt, članica evropskog parlamenta, Švedska, FEMM komitet
 • Antonella Gatt, predsedavajuća stranke za socijalna pitanja (Socijalna politika), Malteško predsedništvo pri Evropskoj uniji
 • Rait Kuuse, zamenik generalnog sekretara za socijalnu politiku, Ministarstvo socijalne zaštite, Estonija
 • Marja Ruotanen, Savet Evrope, Direktorka za ljudsko dostojanstvo i jednakost

Ženske organizacije u srži zaštite. Za EWL, dvadesetpet godina staru organizaciju koja okuplja ženske organizacije iz cele Evrope, ovi ishodi se ne bi dogodili bez zalaganja ženskih organizacija i hrabrosti žrtava i preživelih koje govore i prekidaju ćutanje o nasilju nad ženama i devojčicama.

Snaga ženskih organizacija koje podržavaju preživele i organizuju kampanje za promenu je vidljiva kroz intervencije nekolicine aktivistkinja koje predstavljaju uticajne inicijative, kao što su svakodnevna podrška pružena u centrima protiv seksualog zlostavljanja i u sigurnim kućama, inovativno organizovanje umetničkih projekata koji podižu nivo svesti o seksualnoj eksploataciji, ili ženski sud koju predstavlja glas žena i devojčica u javnosti.

„Neistina je da mi ne govorimo javno. Realnost je da naš glas ne žele da čuju i da nije jednako vrednovan. To je razlog zbog koga je nasilje nad ženama politički problem. Samo oni koji žele da održe nejednakost i rodnu nepravdu imaju šta da izgube kada se muško nasilje ukine i mentaliteti promene“, kaže Fiona Broadfoot, koja je preživela trgovinu ljudima i osnivačica je projekta podrške preživelima (u okviru projekta preživele pružaju podršku preživelima) a Build A Girl u Velikoj Britaniji.

Priznanje otporu, snazi i solidarnosti, sa feminističkom ikonom Gloriom Steinem. Svetski prepoznata feministička aktivistkinja Gloria Steinem se pridružuje EWL događaju i protestu. Zajedno sa 350 učesnica iz cele Evropske unije i Belgijskih ženskih organizacija, ona će marširati ulicama Brisela zahtevajući pravu akciju i prave promene. Ovaj trenutak solidarnosti šalje važan signal Evropskoj uniji o posvećenosti ženskih organizacija nastavku zagovaranja života u Evropi slobodnoj od svih oblika muškog nasilja nad ženama i devojčicama.

„Više od siromaštva, prirodnih resursa, religije ili stepena demokratije, nasilje nad ženama je najpouzdaniji pokazatelj da li će nacija biti nasilna unutar sebe ili će se koristiti nasiljem protiv drugih država – a rodno nasilje je postalo toliko veliko da po prvi put postoji manje žena od muškaraca u svetu“, govori Gloria Steinem.

„Nasilje nad ženama i devojčicama nije slučajno, ono je strukturalno. Zavisi od svih nas. Nastavimo da ometamo tišinu i ravnodušnost! Mislimo uvek o poslednjoj devojčici, ako zaista želimo da prekinemo muško nasilje i usvojimo rodnu ravnopravnost“, kaže Edith Schratzberger – Vecsei dok demonstranti podižu ruke i uzvikuju slogane i pesme pod motoom Glasno i Ujedinjeno.


Ženski evropski lobi (EWL) je najveća krovna organizacija koja okuplja ženske organizacije u Evropskoj uniji (EU), promovišući ženska prava i jednakost između žena i muškaraca. EWL članstvo obuhvata svih 28 država članica Evropske unije i tri države kandidatkinje, kao i 20 drugih tela iz Evrope, ukupno predstavljajući više od 2000 organizacija. Za feminističku Evropu. www.womenlobby.org @EuropeanWomen

Pratite na društvenim mrežama #LoudUnited

Organizovano zajedno sa Belgijskom ženskom organizacijom Vrouwenraad, Conseil des femmes francophones de Belgique i la March Mondiale des Femmes.

Za više informacija, intervjua, ili vizuelnih materijala, molimo kontaktirajte:
Elvira Buijink, EWL kancelariju za odnose sa javnošću Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
+32 496 86 48 26
+32 2 210 04 40

EWL politički zahtevi:

 • Priznanje Evropske unije i zemalja članica svih formi muškog nasilja nad ženama kao deo kontinuuma nasilja nad ženama samo zbog toga što su žene;
 • Ratifikacija i implementacija Istambulske konvencije od strane Evropske unije i svih njenih država članica;
 • Strategija Evropske unije i direktiva kojom su kriminalizovane sve forme muškog nasilja nad ženama i devojčicama i pružanje pomoći i podrške svim ženama i devojčicama žrtvama;
 • Koordinatorka Evropske unije za zaustavljanje nasilja nad ženama i devojčicama, pod okriljem zalaganja Evropske komisije za jednakost između žena i muškaraca;
 • Sistematično konsultovanje i održivo finansiranje ženskih organizacija koje pružaju podršku ženama i devojčicama žrtvama, i razvoj zagovaračkih akcija i kampanja u cilju podizanja nivoa svesti u Evropskoj uniji, na nacionalnom i lokalnom nivou.

Dodatni izvori:

 1. NOVO! Činjenice Prekidanje kontinuuma nasilja nad ženama i devojčicama.
  http://www.womenlobby.org/Disrupting-the-continuum-of-violence-against-women-and-girls
 2. EWL Opservatorija nasilja nad ženama
  http://www.womenlobby.org/-ewl-observatory-on-violence-?lang=e
  i činjenice o nasilju nad ženama u Evropi u 2016
  http://www.womenlobby.org/IMG/pdf/ewl_factsheet_on_vaw_2016-final.pdf?4440/91f0a080d64657d23185662e37057600aaee7cf5
 3. Peticija Savetu Evropske unije Ministarstvu pravde zajedno sa WeMove
  https://act.wemove.eu/campaigns/365

Finansirano od strane Evropske komisije, Kering fondacije, NOVO fondacije, Google-a. Uz podršku grada Brisela.
Za mrežu prevela Milica Lazarov.