vranje 01

Obuka pružalaca socijalnih usluga za rad sa žrtvama rodno baziranog nasilja za aktivistkinje SOS Telefona Vranje i SOS Kutka za devojke, održana je u Vranju 26, 27, 28 i 29. septembra.

Akreditovanu obuku Viktimološkog društva Srbije su realizovali predavačice/i Jasmina Nikolić i Bejan Šaćiri. Ova obuka je rezultat zajedničkih napora Odbora za ljudska prava iz Vranja i Viktimološkog društva Srbije da ojačaju kapacitete organizacija koje pružaju podršku ženama žrtvama nasilja.

vranje 02

vranje 03