U Kraljevu potpisan ugovor o partnerskoj saradnji između Udruženja "Fenomena" i Grada Kraljeva, u projektu na izgradnji Sigurne kuće.

Vrednost izgradnje objekta se procenjuje na oko 150 000 evra. Grad je obezbedio lokaciju, a projekat je poklon Inženjerske komore Srbije.

Nasilje u porodici prisutno je u svim zemljama sveta i ono nije bazirano na ekonomskoj moći jedne države. Kraljevo je svojevremeno za potrebe ugroženih žena imalo Sigurnu kuću, koja je bila druga te vrste u Jugoslaviji.

Nažalost, ona nije zadovoljavala standarde i potrebe, ali je bila, istini za volju, i neko prelazno rešenje.

Ekonomsko-socijalna kriza nije dozvoljavala da se ovim problemom lokalna samouprava pozabavi ozbiljnije. No, po rečima prvog čoveka grada Ljubiše Simovića, sve kategorije stanovništva i problem jesu prioriteti.

"Mi apsolutno imamo obavezu da se uključimo u rešavanje tog problema. Nažalost, kažem nažalost, ovo je jedan od načina, jer sam mišljenja da su svi drugi načini bili samo preventivne prirode, koji su opet davali neke rezultate. Zbog sve veće represije u porodici, ova kuća će na neki način privremeno zbrinuti najugroženije, odnosno one koji trpe nasilje u porodici, a to su najčešće žene“, rekao je Simović.

Udruženje Fenomena u Kraljevu postoji već četiri godine. U njemu postoji više načina podrške ugroženim ženama. Jedan od servisa jeste i SOS telefon.

Podaci su poražavajući jer se do sada za pomoć telefonski obratilo preko 800 žena sa ove teritorije.

Dragan Veljović, koordinator, ističe da je problem znatno dublji.

"Vodimo evidenciju poziva, ali smo mišljenja da je taj broj znatno veći, jer se žene stide svog položaja, često nemaju podršku porodice da istraju u svojoj zaštiti. Kult patrijarhalnog vaspitanja još uvek dominira. Problem je i u tome što od nas očekuju da ih uglavnom odmah zbrinemo. Dobru saradnju imamo sa policijskom upravom Kraljevo, gde nam maksimalno pomažu. Generalno nasilje je ogromno“, rekao je on.

Nasilje u porodici je vrlo često bazirano na fizičkom obračunavanju sa jačim polom, ali sociolozi smatraju da nasilje psihičke i ponižavajuće prirode i ne tretiramo kao takvo.

Ovaj vid zlostavljanja je prilično izražen. Zbog sve većih problema, lokalna samouprava je iznašla rešenje.

Danijela Miletić-Miladinović, zadužena za sociološka pitanja, istakla je da se na ovom problemu radi od kraja 2008. godine.

"Problem je evidentan, ali nažalost do sada nismo imali adekvatan prostor na kome bi kuća trebalo da se izgradi. Prosto se moraju ispoštovati određeni standardi koji podrazumevaju udaljenost od policije, Zdravstvenog centra. Tajnost Sigurne kuće je bilo dodatno opterećenje. Osim toga, standard podrazumeva i broj korisnika te kuće na osnovu broja stanovnika“, kaže ona.

Potpisivanje ugovora o izgradnji sigurne kuće znači i da se odmah kreće u realizaciju istog. Naime, Grad je obezbedio građevinsko zemljište i propratnu administraciju, dok je Inženjerska komora Srbije darodavac projekta za izgradnju.

Očekuje se da će Sigurna kuća vrlo brzo početi da se gradi jer neke inostrane organizacije su već spremne da ulože novac.

"Mi smo u prethodnom periodu pregovarali sa nekim darodavcima, čekao se prostor i projekat, tako da se nadamo vrlo brzo rešenju ovog problema. Mi sa naše strane radimo sve na pružanju i razvoju novih servisa za žene. Jedan od njih će sigurno biti i pružanje usluga korisnicima sigurne kuće", rekla je Maja Petronijević, koordinator u centru Fenomena.

Sigurna kuća će biti kapaciteta za 15-20 žena. Izgradnja kuće će koštati oko 150 000 evra.

Osim pomenutih potpisnika, za sada se akciji priključila i kraljevačka televizia, koja će edukacijom i kampanjom pomoći oko daljih donacija. Nažalost, izgradnjom Sigurne kuće neće biti rešen problem nasilja nad ženama, niti nasilja u porodici. Sigurna kuća će biti prelazno rešenje, gde će korisnici trenutno naći svoj mir.

Sigurnu kuću treba finansirati i u budućem periodu, za šta su neophodna sredstva šire zajednice. Većina ugroženih žena nema rešen ni ekonomski status. Iz Kraljeva su do sada najugroženije žene svoje utočište nalazile uglavnom u Sigurnoj kući u Kragujevcu i Beogradu, zahvaljujući Fenomeni.

Izvor: B92