azc-logoAutonomni ženski centar je pripremio prvi nezavisni izveštaj o aktivnostima novoformiranog nacionalnog SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja, koji je finansiran od strane države i vodi ga državna ustanova Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine. Izveštaj obuhvata period januar-jun 2019. godine i pokazuje da nije bilo potrebe za formiranjem novog nacionalnog SOS telefona.

pdf_buttonPrvi nezavisni izveštaj o aktivnostima novoformiranog nacionalnog SOS telefona