Mreža Žene protiv nasilja upućuje otvoren poziv nadležnim institucijama da reaguju i osude govor mržnje uperen protiv žena.

Neposredan povod za ovo reagovanje su nedavni napadi na poverenicu za zaštitu ravnopravnosti Brankicu Janković, novinarku Snežanu Čongradin, aktivistkinju Stašu Zajović i pokojnu Biljanu Kovačević-Vučo. Govor mržnje koji je bio uperen prema ženama, koje se svaka u svojoj profesiji zalažu za poštovanje ljudskih prava, zakona i ne diskriminacije, grubo je kršenje Ustava Republike Srbije, Zakona o sprečavanju diskriminacije, Poslovnika Narodne Skupštine i drugih zakona Republike Srbije, kao i međunarodnih konvencija. Govor mržnje koji se čuo za skupštinskom govornicom ali i u javnom prostoru nije primeren, duboko je povređujući za ove osobe i za sve žene.

Izostanak odgovarajućeg reagovanja institucija i javne osude od strane predstavnika izvršne vlasti, stvara pogodno tlo za dalje podsticanje govora mržnje, usmerenog prema ženama ali i svim drugim ranjivim kategorijama. Ne reagovanjem šaljemo jasnu poruku svih građanima Srbije da mogu na ovaj način da se ponašaju prema svojim ženama, kćerkama, majkama i koleginicama. Tolerisanje ovakvih istupa u Narodnoj skupštini i široj javnosti ne može doprineti procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, kao i stvaranju ravnopravnog i sigurnog okruženja za sve građane i građanke Srbije.

Na ovaj način, dajemo solidarnu podršku svim ženama koje su na bilo koji način povređene govorom mržnje, nasiljem, diskriminacijom i drugim povređujućim ponašanjima.

 Mreža Žene protiv nasilja podseća institucije sistema, uključujući najviše državne funkcionere, da su u obavezi da pruže zaštitu i podršku svim ženama prema kojima je uperen govor mržnje i postupe u skladu sa domaćim zakonima i međunarodnim konvencijama. Kao i do sada, Mreža žene protiv nasilja će ovaj i sve druge slučajeve govora mržnje pratiti i o odgovoru institucija izveštavati javnost i međunarodne organizacije. 

U ime Mreže Žene protiv nasilja:

_________________________________

Biljana Stepanov, Jasmina Nikolić
Koordinatorke MŽPN
Centar za podršku ženama, Kikinda