Ženska nevladina organizacija Udruženje žena Peščanik najoštrije osuđuje zločin počinjen u Kruševcu 31.avgusta 2010. kada je muškarac ubio taštu nožem i naneo teške telesne povrede supruzi i tastu koji su u životnoj opasnosti.

Prema podacima koje je Mreža žena protiv muškog nasilja u Srbiji, kojoj i Udruženje žena Peščanik pripada, prikupila prateće medijske izveštaje od početka godine u Srbiji je ubijeno 25 žena[i] što ukazuje da je nasilje nad ženama  ozbiljan društveni problem a njegov najbrutalniji oblik ubistvo.

Ovim putem apelujemo na sve institucije da odgovornije i efikasnije pristupaju problemu nasilja u porodici, ozbiljno razmotre i reaguju na svaku ženinu prijavu. Takođe, smatramo da je neophodno izraditi protokole o postupanju institucija prilikom prijave nasilja u porodici, definisati kriterijume za procenu opasnosti od nasilja po život žrtve i uspostaviti međusobnu saradnju relevantnih institucija i nevladinih organizacija koje se bave problemom  nasilja u porodici kao rodno zasnovanim nasiljem.

Napominjemo da u Kruševcu od februara 2009. godine postoji SOS telefon i Pravno savetovalište za žene koje su preživele nasilje, koji finansira Ministarsto državne uprave i lokalnih samouprava. Od početka rada SOS telefonu i Pravnom savetovalištu za pomoć se obratilo blizu 300 žena što pokazuje veliku potrebu postojanja ove službe.

Broj SOS telefona u Kruševcu je 037/422-560.

SOS telefon i Pravno savetovališe za žene žrtve nasilja
Udruženje žena Peščanik Kruševac
Koordinatorka projekta
Slavica Stanojlović

_____________________________________________________________

[i] 23  žene i 2 maloletna deteta. Dvadeset četiri ubijene žene su poznavale počinioca, u 19 slučajeva to su bili partneri, bivši partneri, supružnici, bivši supružnici, očevi i sinovi žrtava. Tri žene su ubili sinovi. Sedam počinilaca je nakon ubistva izvršilo samoubistvo a jedan je pokušao. Deset žena je ubijeno pištoljem a jedanaest žena oštrim predmetom (nož, sekira, vile..itd.). Šest počinilaca su se sami prijavili. Jedanaest ubistava se desilo u prostoru koji je ženino vlasništvo.