Saopštenje za javnost
FEMICID U SRBIJI
-činjenice-

Femicid je rodno zasnovano ubistvo, počinjeno nad ženama, devojkama, devojčicama pa i bebama ženskog pola od strane osoba muškog pola.[1]

Mreža Žene protiv nasilja je tokom 2010. godine skupila podatke da su u prvih 7 meseci 2010. godine u Srbiji, prema pisanju medija, ubijene 22 žene i dvoje maloletne ženske dece.

Dvadeset jedna ubijena žena i dvoje maloletne ženske dece su poznavale počinioca, a od toga su 19 počinilaca bili partneri, bivši partneri, supružnici, biši supružnici, očevi i sinovi žrtava. Tri žene su ubili sinovi. Sedam počinilaca je nakon ubistva izvršilo samoubistvo i jedan pokušao. Deset žena je ubijeno pištoljem i isti broj žena oštrim predmetom (nož, sekira, vile..itd.). Šest počinilaca su se sami prijavili. Deset ubistava se desilo u prostoru koji je ženino vlasništvo.

Šest žena je bilo starije od 56 godina, šest je bilo starosti od 46 do 55 godina, četiri od 36 do 45, pet od 26 do 35. Dva maloletna ženska detata bila su starosti 4 i 8 godina. Više od tridesetoro dece i odraslih osoba je ostalo bez majke.

Šest ubistava (25 % od ukupnog broja) su se desila u Pomoravskom okrugu.

Osam od ukupno šesnaest ubijenih žena, koje su bile u (bivšem) partnerskom/(bivšem) bračnom odnosu sa počiniocem nisu živele u zajednici sa počiniocem.

U Krivičnom zakoniku Republike Srbije, u vezi sa krivičnim delom nasilja u porodici, i pored apela i amandmana koje su predlagale ženske nevladine organizacije 2009. godine,  ostala je odrednica "života u zajedničkom domaćinstvu za bivše supružnike"  kao uslova za zaštitu bivših suružnika od nasilja u porodici

U novinskim člancima nema podataka o tome da li su žene prijavljivale nasilje. U novinskim člancima se gotovo ne pojavljuje imenovanje nasilja koje je žena trpela godinama unazad, u slučajevima gde se to dešavalo. Fokus novinskog izveštavanja je uglavnom na počiniocu i njegovim „razlozima“ za ubistvo, ili na oružju kojim je ubistvo počinjeno.

____________________________________________________________

[1] Da bi se neko ubistvo okarakterisalo kao femicid počiniocu mora biti relevatan pol žrtve, tj. upravo činjenica da je žrtva žena. Kao takav, femicid je zločin protiv žena, motivisan mržnjom prema ženama, prezirom i osećajem nadmoći, u kom počinilac misli da ima pravo da oduzme život ženi.