Danas se u Srbiji prvi put obeležava Dan sećanja na žene žrtve nasilja

dan secanja na zrtve femicida 2018

U Srbiji je prvi put obeležen Dan sećanja na žene žrtve nasilja, datum koji je prošle godine ustanovila Vlada Republike Srbije na inicijativu Mreže Žene protiv nasilja. Na Trgu republike u Beogradu postavljena je instalacija Reakcija umesto zločina! Instalacija simulira mesto zločina - sobu kuće u kojoj je žena živela, najnebezbednije mesto za one žene koje preživljavaju nasilje. Ovom instalacijom organizatorke podsećaju javnost na poruku kampanje: Kada sistem ne reaguje, reaguje zločinac.

Ista instalacija postavljena je na centralnim trgovima u Užicu, Kruševcu, Novom Sadu, Leskovcu i Tutinu a aktivistkinje ženskih grupa prižale su informacije o uslugama za podršku ženama koje su preživele muško nasilje. Instalacija je volonterski doprinos kreativne agencije Leo Burenett iz Beograda kampanji protiv femicida „Kad sistem ne reaguje, reaguje zločinac!“

Jednu ženu nedeljno u Srbiji ubije partner ili muški član porodice, pokazala je analiza medijskih članaka u 2018. godini. Od 1. januara do 8. maja ubijeno je najmanje 18 žena. U još dva slučaja postoji sumnja da se radi o femicidu. Pokušaj femicida zabeležen je u još četiri slučaja.

Na osnovu analize slučaja ubistava žena u 2017. godini, u 10 od 26 slučajeva femicida policija, tužilaštvo i centri za socijalni rad su imali informacije o nasilju koje je vršeno nad ženom ali ipak, nije učinjeno dovoljno da ubistva budu sprečena. Zato tražimo odgovornost profesionalaca koji nisu učinili dovoljno da ubistva spreče kao i njihovih pretpostavljenih koji niti u jednom slučaju nisu javnosti podneli izveštaj o učinjenim propustima, izrečenim sankcijama i preporukama za unapređenje postupanja profesionalaca u cilju prevencije femicida. Tim povodom Autonomni ženski centar i Udruženje Žena Peščanik postavljaju 10 pitanja Vladi Republike Srbije, resornim ministarstvima, organima lokalne vlasti i drugim relevatnim instancama povodom Dana sećanja na žene žrtve nasilja.

 1. Kada će biti uspostavljeno Nadzorno telo za praćenje femicida, koje će prikupljati, analizirati i javno objavljivati podatke o femicidu; definisati, upućivati i nadzirati primenu mera za prevenciju femicida?
 2. Kada će javno objaviti Izveštaj o (ne)postupanjima profesionalaca u nadležnim institucijama koja su dovela do ubistva dve žene i deteta koje se desilo pre skoro godinu dana u prostorijama organa starateljstva u Beogradu i o merama koje su preduzete protiv tih profesionalaca?
 3. Zbog čega rukovoditeljka GCSR – Odeljenja Rakovica nije smenjena, na isti način na koji je smenjena Direktorka GCSR i Rukovoditeljka Odeljenja Novi Beograd?
 4. Zbog čega o krivičnoj odgovornosti postupajućih stručnih radnika GCSR Beograd odlučuju osnovna tužilaštva koja su učinila niz propusta u postupanju u istim slučajevima?
 5. Zbog čega Republičko javno tužilaštvo i Državno veće tužilaca nisu obavestili javnost da li su pokrenuti disciplinski postupci protiv zamenika osnovnih javnih tužilaca koji su više od četiri godine sprovodili istražne radnje za nasilje u porodici u slučaju Rakovica, i zamenika tužioca koji se saglasio sa uslovnim otpustom nasilnika iz zatvora u slučaju Novi Beograd i pored prijava koje je to isto tužilaštvo primilo da je nasilnik pretio supruzi i dok je tokom izdržavanja kazne zatvora izlazio na vikende?
 6. Zbog čega Ministarstvo pravde i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija nisu podneli izveštaj o tome da li je Zatvorska uprava bila obaveštena od strane MUP o tome da je nasilnik koji je ubio ženu na Novom Beogradu, pretio ženi i tokom izlaženja na vikende i zbog čega je sudu, prilikom razmatranja njegovog zahteva za uslovni otpust, dat pozitivan izveštaj o ponašanju u zatvoru?
 7. Zbog čega Ministarstvo unutrašnjih poslova nije pokrenulo postupke protiv odgovornih u PS Novi Beograd i PS Rakvica zbog propusta i nepostupanja u skladu sa zakonima, kojima su doprineli da dve žene i dete budu ubijeni?
 8. Zbog čega Visoki savet sudstva nije razmatrao postupanje porodičnih sudija koje su imale saznanja o pretnjama i nasilju koje su ove žene i dete preživljavali i nisu se koristili istražnim načelom koje im Porodični zakon daje da bi zaštitili njihove živote?
 9. Zbog čega Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo pravde nisu pokrenuli postupke protiv Komisije veštaka Klinike ’’Laza Lazarević’’ koji su dali Nalaz i mišljenje da mal. dete treba da se viđa sa nasilnim ocem, koga se plaše zaposleni u svim institucijama, van kotrolisanih uslova i koji su direktno odgovorni za ubistvo tog mal. deteta? Da li svi ti sudski veštaci i dalje veštače u postupcima u kojima postoji nasilje u porodici?
 10. Da li će bez odgovora ostati i svi ostali slučajevi koji su bili prijavljivani nadležnim institucijama kao što su ubistvo žene u Zemunu od strane njenog partnera, pripadnika MUP-a, ubistvo žene u Kosjeriću i Somboru, koje su počinili osuđeni nasilnici koje sistem i dalje nije percipirao kao opasne po život žene.


Trg republike, Beograd

Fotografije: Marija Janković

 • Dan sećanja na žene žrtve nasilja - instalacija Reakcija umesto zločina!
 • Dan sećanja na žene žrtve nasilja - instalacija Reakcija umesto zločina!
 • Dan sećanja na žene žrtve nasilja - instalacija Reakcija umesto zločina!
 • Dan sećanja na žene žrtve nasilja - instalacija Reakcija umesto zločina!


Novi Sad

Fotografije: ...IZ KRUGA - VOJVODINA organizacija za podršku ženama sa invaliditetom

 • Dan sećanja na žene žrtve nasilja - instalacija Reakcija umesto zločina!
 • Dan sećanja na žene žrtve nasilja - instalacija Reakcija umesto zločina!
 • Dan sećanja na žene žrtve nasilja - instalacija Reakcija umesto zločina!

Kruševac
Fotografije: Udruženje žena Peščanik

 • Dan sećanja na žene žrtve nasilja - instalacija Reakcija umesto zločina!
 • Dan sećanja na žene žrtve nasilja - instalacija Reakcija umesto zločina!

Leskovac
Fotografije: Žene za mir

 • Dan sećanja na žene žrtve nasilja - instalacija Reakcija umesto zločina!
 • Dan sećanja na žene žrtve nasilja - instalacija Reakcija umesto zločina!
 • Dan sećanja na žene žrtve nasilja - instalacija Reakcija umesto zločina!


Tutin

Fotografije: Impuls

 • Dan sećanja na žene žrtve nasilja - instalacija Reakcija umesto zločina!
 • Dan sećanja na žene žrtve nasilja - instalacija Reakcija umesto zločina!
 • Dan sećanja na žene žrtve nasilja - instalacija Reakcija umesto zločina!


Užice

Fotografije: Ženski centar Užice

 • Dan sećanja na žene žrtve nasilja - instalacija Reakcija umesto zločina!
 • Dan sećanja na žene žrtve nasilja - instalacija Reakcija umesto zločina!
 • Dan sećanja na žene žrtve nasilja - instalacija Reakcija umesto zločina!