U okviru projekta Mreže Žene protiv nasilja “Povezujemo se da bi menjale - Prvi korak ka standardizaciji modela prikupljanja podataka u svrhe zastupanja“ u Nišu je 3. jula održan seminar kome je prisustvovalo 17 učesnica iz 10 organizacija Mreže. Seminar sa istom tematikom održan je 10. jula u Beogradu. Prisustvovalo je 12 učesnica iz 7 organizacija-članica Mreže Žene protiv nasilja.

Seminar je imao za cilj da kroz predlog pilot baze za prikupljanje podataka o klijentkinjama i evidentiranje servisa koje organizacije pružaju, razvije i ojača kapacitete Mreže „Žene protiv nasilja“ u celini, kao i pojedinačne organizacije-članica Mreže u oblasti: monitoringa, prikupljanja podataka i lobiranja/zagovaranja.

Aktivnosti planirane o okviru ovog projekta oslanjaju se na Strateški plan Mreže usvojen od strane Skupštine Mreže u oktobru 2009.godine. Strateški plan obuhvata period od 2010. do 2012. godine. Pravci delovanja podeljeni su u četiri oblasti i odnose se na:

  1. Jačanje kapaciteta i resursa Mreže
  2. Unapređivanje i ujednačavanje metodologije rada i prikupljanja podataka specijalizovanih organizacija koje rade sa ženama koje su preživele nasilje
  3. Jačanje uticaja Mreže i njenih članica na relevantne nacionalne i lokalne politike
  4. Unapređenje stepena vidljivosti Mreže i njenih članica u javnosti, a posebno u odnosu na donatore i institucije
Seminar u Nišu Seminar u Beogradu
Thumbnail image Seminar u Beogradu
Klikom na sliku otvarate galeriju Klikom na sliku otvarate galeriju

Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image