Thumbnail image
Klikom na sliku otvarate galeriju
U cilju unapređenja znanja i boljeg razumevanja pozicija Romkinja, žena sa invaliditetom, lezbejki i žena koje su bile trafikovane a koje traže podršku SOS telefona namenjenog ženama koje trpe ili su trpele muško nasilje, predstavnici/e četiri nevladine organizacije iz Novog Sada podelile/i su znanja i iskustva sa volonterkama SOS telefona Novi Sad.

Jelena Anđelovski iz Novosadske lezbejske organizacije, Svjetlana Timotić iz organizacije ...Iz kruga – Vojvodina, Stanka Janković iz Ekumenske humanitarne organizacije – Romski centar Novi Sad i Uglješa Atanacković iz Organizacije Kocka u prostorijama organizacije ...Iz kruga – Vojvodina prezentovale/i su položaje marginalizovanih grupa žena u Srbiji, ukazali/e na probleme sa kojima su ove žene suočene i odgovarale/i na pitanja volonterki SOS telefona.

Ovo je još jedna u nizu edukacija koju SOS aktivistkinje prolaze kako bi u radu sa ženama koje trpe muško nasilje što bolje razumele njihov položaj i pružile im adekvatnu emotivnu, psihološku i pravnu podršku na putu izlaska iz nasilja.

Thumbnail image Thumbnail image