U četvrtak 9. novembra u Beogradu su održane dve radionice o pružanju podrške ženama sa invaliditetom u situacijama (seksualnog) nasilja, uz finansijsku podršku Kvinna till Kvinna fondacije. Učesnice radionica bile su aktivistkinje Mreže Žene protiv nasilja koje su dobile praktične smernice za rad sa ženama sa invaliditetom, a imale su priliku i da čuju iskustva žena sa invaliditetom iz prakse.

radionica zene sa invaliditetom 1

Radionicu Etikecija invalidnosti: Preporuke za interakciju sa ženama s invaliditetom vodila je Svjetlana Timotić – izvršna direktorka organizacije … IZ KRUGA – VOJVODINA. Ona je dala kratak istorijski uvod i predstavila učesnicama modele i definicije invalidnosti, a potom navela smernice za rad sa ženama koje imaju različite oblike invaliditeta.

radionica zene sa invaliditetom 2

Dugogodišnja aktivistkinja i nezavisna eksperktinja Olivera Ilkić vodila je radionicu Seksualno nasilje i uznemiravanje žena sa invaliditetom u porodici i/ili institucijama. Ona je iznela primere iz prakse, informisala učesnice o specifičnim oblicima nasilja sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom i dala odgovore na pitanja o tome na koji način pružiti podršku ženama sa invaliditetom koje preživljavaju nasilje.