Najava protesta: Kaznimo neodgovorno postupanje institucija!

protest 17 jul poziv

Mreža Žene protiv nasilja i Autonomni ženski centar pozivaju građanke i građane na protest, a zaposlene, rukovodioce u institucijama i nadležne u relevantim ministarstvima na odgovornost za propuste koji su učinjeni u poslednja dva slučaja ubistava žena i deteta u okviru Centara za socijalni rad u Beogradu kao i u svim prethodnim slučajevima.

Protest će biti održan u ponedeljak, 17.07.2017. godine, u 10 sati, ispred Ministarstva pravde i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U oba slučaja femicida nasilje je prethodno prijavljivano institucijama, nasilnici osuđivani za nasilje prema ženi i detetu i nasilničko ponašanje, obe žene su bile u postupcima za poveru mal. dece, ali ove informacije nisu uzete u obzir kao visok stepen rizika po život žene i dece prilikom donošenja odluke o uređenju modela viđanja dece, niti su donete mere zaštite kako bi se obezbedila sigurnost i bezbednost žene i dece.

Institucije sistema pokazale su slabost prema nasilnicima i nasilničkom ponašanju, a ne odlučan odgovor na muško nasilje prema ženama. Dodatnu ljutnju izaziva reakcija profesionalaca na ubistva dece i žena, kojima je ovo povod da istaknu svoj loš položaj unutar sistema, a koji se ni na koji način nisu izjasnili zbog čega nisu primenili odredbe o obaveznoj saradnji koje su predviđene Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici.

Država raspolaže najznačajnim resursima i zato je njena odgovornost najveća. Čak i u situaciji razorenog sistema, poput ovog u kome živimo, država je daleko snažnija od dece i žena koje preživljavaju muško nasilje. Zato je utvrđivanje propusta i preuzimanje odgovornosti rukovodilaca za propuste od ključnog značaja za sistem - ukoliko sistem želi da se menja. Ukoliko ne želi da se menja, moraćemo da ga menjamo.

U ime Mreže Žene protiv nasilja
Aleksandra Nestorov

U ime Autonomnog ženskog centra
Bobana Macanović