Udružene u borbi protiv femicida

Konferencija „FEMICID: svako ubistvo žene – odgovornost i sramota zločinca, države i društva“ u organizaciji Mreže Žene protiv nasilja održana je u Beogradu, u hotelu Park, 6. i 7. marta 2017. godine. Konferenciji je prisustvovalo oko sto aktivistkinja iz Srbije, kao i iz država regiona i Evrope -BiH, Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Rumunija, Italija, Turska, Jermenija.

Fokus konferencije bio je na deljenju znanja i iskustva o femicidu, prenošenje dobrih praksi evidentiranja slučajeva femicida, podizanja svesti javnosti o ovom društvenom problemu, te načinima zagovaranja da državne politike za ovu oblast budu adekvatne i efektivne. Govornice su okupljene pre svega informisale o situacijama u svojim državama, o društvenom i političkom kontekstu, a zatim i o aktivnostima koje one kao feminističke aktivistkinje sprovode u borbi protiv femicida.

U nastavku prenosimo neke od citata žena koje su nas svojim glasovima podsetile na to da su ženska prava uvek prva na udaru pod talasom sve prisutnije retradicionalizacije i jačanja desničarskih politika širom Evrope i sveta, kao i da je problemu femicida i dalje posvećeno nedovoljno pažnje od strane vladajućih struktura kako bi se ovaj fenomen smanjio i iskorenio.

Na svakih 12 minuta jedna žena je ubijena od strane partnera ili člana porodice“, Andrada Filip, Mreža Žene protiv nasilja Evrope (WAVE)

Ubistva žena nisu izuzeci, već tradicija“, Iliana Balabanova-Stoycheva, Platforma za Evropski ženski lobi, Bugarska

Femicid je fatalno nasilje od strane onih koji su tim ženama govorili da ih vole“, Elsa Antonioni, D.i.R.E. -  Italijanska mreža ženskih centara protiv nasilja

Feministkinje su i dalje najopozicionija grupa u današnje vreme“, Aslı Elif Sakallı, Mor Çatı - Women’s Shelter Foundation, Turska

Ljudi u Rumuniji se bude!“, Laura Albu, Community Safety and Mediation Centre, Rumunija

Ženama u Jermeniji se i dalje trude da ukinu stečena prava, ali nećemo dozvoliti da zabrane abortus“, Ann Jilozian, Women’s Support Center, Jermenija

Nama se kaže da se previše emotivno vezujemo za klijentikinje. A kako bismo drugačije?“, Meliha Sendić, Centar za pravnu pomoć ženama, Zenica, Bosna i Hercegovina

U okviru konferencije održan je i preliminarni sastanak aktivistkinja regiona na kome je dogovorena dalja saradnja i rad na zajedničkoj bazi o slučajevima femicida, kao i na povećavanju svesti javnosti o ovom problemu.

Foto galerija

 • Udružene u borbi protiv femicida, 6. i 7. mart, Beograd
 • Udružene u borbi protiv femicida, 6. i 7. mart, Beograd
 • Udružene u borbi protiv femicida, 6. i 7. mart, Beograd
 • Udružene u borbi protiv femicida, 6. i 7. mart, Beograd
 • Udružene u borbi protiv femicida, 6. i 7. mart, Beograd
 • Udružene u borbi protiv femicida, 6. i 7. mart, Beograd
 • Udružene u borbi protiv femicida, 6. i 7. mart, Beograd
 • Udružene u borbi protiv femicida, 6. i 7. mart, Beograd
 • Udružene u borbi protiv femicida, 6. i 7. mart, Beograd
 • Udružene u borbi protiv femicida, 6. i 7. mart, Beograd
 • Udružene u borbi protiv femicida, 6. i 7. mart, Beograd
 • Udružene u borbi protiv femicida, 6. i 7. mart, Beograd
 • Udružene u borbi protiv femicida, 6. i 7. mart, Beograd
 • Udružene u borbi protiv femicida, 6. i 7. mart, Beograd