Kaznimo neodgovorno postupanje institucija

Saopštenje za javnost

Tokom vikenda u Srbiji su dve žene ubijene od strane bliskih članova porodice, a novinske naslovnice i članci ponovo su puni senzacionalističkih fotografija i izjava. Privlačenje publike i profitiranje na ubistvima žena, samo je poslednja karika u nizu koji dolazi pre toga.

Zloupotreba alkohola, istorijat vršenja nasilja, pretnje nasiljem i ubistvom, vršenje nasilja u lokalnoj zajednici, učešće u ratovima, posedovanje oružja i pristup oružju, dve prijave za nasilje u porodici – nisu bile dovoljne da nadležne institucije procene rizik i spreče da M.I. (60 god) ubije suprugu R.I. (62 god) i njihovog zajedničkog sina D.I. (24 god). U protokolu za postupanje policijskih službenika[1] među najčešćim rizicima po život žrtve u slučajevima nasilja u porodici, navodi se upravo većina ovde navedenih faktora. Procena i upravljanje bezbednosnim rizicima od strane tužilaca i predstavnika/-ca drugih relevantnih institucija predviđena je i Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici[2], čija je i Srbija potpisnica.

Zašto se ženama neprekidno upućuje poziv da prijave nasilje, kada ni dve prijave nisu uticale na to da ishod bude drugačiji? Koliko žena još treba da bude ubijeno da bi institucije u Srbiji počele da primenjuju ono što im zakon nalaže?

R.I. nije jedina koja je ubijena proteklog vikenda. U drugom slučaju ubistva, LJ.V. (51 god) je usmrtio sin M.V (33 god). Koliko još puta treba da pročitamo isti scenario? Kada će institucije u Srbiji početi da snose odgovornost za (ne)činjenje? Zahtevamo da se istraži gde su učinjeni propusti i spreči da i druge žene budu ubijene. Kaznimo neodgovorno postupanje institucija!

U ime Mreže Žene protiv nasilja
Aleksandra Nestorov i Vedrana Lacmanović


[1] Poseban protokol o postupanju policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima. Dostupno na: http://www.sigurnakuca.net/upload/documents/PlaviTekst.pdf (pristupljeno 31.01.2017.)
[2] Dostupno na: http://www.womenngo.org.rs/images/pdf/Convention_Serbian.pdf.pdf (pristupljeno 31.01.2017.)