Predložene izmene i dopune Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja

Posle tri konsultativna sastanaka održana ove godine na Zlatiboru, u Beogradu i u Vrnjačkoj Banji sa ženskim organizacijama – članicama Mreže Žene protiv nasilja, Autonomni ženski centar i mreža uputili su komentare na pravilnik Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost i UNDP kancelariji u Beogradu.

Komentari sa obrazloženjima se nalaze u prilogu.

pdf_buttonPredlozi za izmene i dopune Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja

Odgovor ministarstva, 24. novembar 2016:

pdf_buttonOdgovor ministarstva - standardi za licenciranje SOS telefona