Zaključci Mreže ŽPN: Sistem štiti sebe, a ne žene!

Vrnjačka Banja, 25-28. jul 2016. godine

Mreža Žene protiv nasilja je na sastanku održanom u Vrnjačkoj Banji, krajem jula 2016. godine konstatovala zabrinjavajuće trendove u delovanju institucija i zaposlenih u institucijama u oblasti sprečavanja i suzbijanja muškog nasilja prema ženama.

Umesto pružanja profesionalne podrške i pomoći ženama, predstavnici institucija često vođeni ličnim stavovima i predrasudama, izbegavaju da preuzmu odgovornost za postupanje prilikom prijema prijave za nasilje, a njihovi nadređeni nastavljaju da ih od te odgovornosti štite. Od donosioca i donositeljki odluka stižu pozivi upućeni ženama da prijave nasilje institucijama, a da pri tom oni koje donose odluke ne uzimaju u obzir ili nisu informisani o slučajevima u kojima institucije ne deluju pravovremeno i efikasno prilikom prijema prijave nasilja. Evidentirano je i donošenje novih dokumenata u oblasti prevencije i zaštite žena od nasilja, što bi generalno trebalo pohvaliti, ali u momentu kada nedostaje puna primena postojećih, upitan je efekat donošenja novih politika i mera.

Tim povodom, Mreža Žene protiv nasilja obraća se donosiocima odluka sa zahtevima:

  • da u svakom slučaju prijema prijave nasilja, prilikom koga je učinjen propust u radu, individualna odgovornost profesionalaca bude utvrđena, a profesionalac adekvatno sankcionisan za nečinjenje ili pogrešno postupanje;
  • da se donosioci odluka informišu i suoče sa problemima u funkcionisanju institucija i hitno reše probleme;
  • da se obezbedi puna primena postojećih mera za zaštitu od nasilja - uporedo sa unapređenjem politika i praksi u ovoj oblasti.

Naši zahtevi su zasnovani na preko 20 godina iskustva u pružanju podrške ženama koje su preživele muško nasilje, preko 10 000 poziva godišnje primljenih putem SOS telefona i prijemu preko 4 000 žena godišnje; šestogodišnjem praćenju ubistava žena od strane muških članova porodice i partnera u Srbiji, upućivanju pritužbi na postupanje institucija u ovim slučajevima i izveštajima Zaštitnika građana koji vrši kontrolu rada institucija, istraživanjima sprovedenim od strane nevladinog sektora u ovoj oblasti. 

U ime Mreže Žene protiv nasilja,
Aleksandra Nestorov i Vedrana Lacmanović