Saopštenje za medije: Istorijski dan za ženska prava: i Francuska ukida prostituciju!

Istorijski dan za ženska prava: i Francuska ukida prostituciju!
Aktivistkinje i organizacije traže od Republike Srbije da sledi primer Francuske!
Dekriminalizacija žena eksploatisanih u prostituciji sada!

Beograd, 07.04.2016 - Juče je Francuska usvojila, takozvani “Nordijski”[1] model zakona o prostituciji. Time je ova zemlja glasala za kažnjavanje makroa i muškaraca koji kupuju žene u prostituciji, a protiv kažnjavanja žena koje su seksualno eksploatisane. Aktivistkinje i organizacije pozdravljaju ovu nedvosmislenu odluku da se stane na put muškoj eksploataciji i zlostavljanju žena u prostituciji i pozivaju Republiku Srbiju da sledi isti primer: dekriminalizuje i zaštiti žene, osnaži osobe koje izlaze iz prostitucije kroz programe finansijske i psihosocijalne podrške, i napravi korak u pravcu ravnopravnosti.

Ove godine, usvajanjem Zakona o javnom redu i miru, Narodna skupština Republike Srbije opredelila se za kažnjavanje kupaca žena u prostituciji, međutim, istim zakonom odobrila je dalje kažnjavanje žena u prostituciji. Kažnjavanje najranjivijih u prostituciji, predominantno žena, (takođe, dece i muškaraca) ukazuje na to da država ponovo krivi žrtve, odnosno  najranjivije. Mi dole potpisane organizacije, tražimo od Republike Srbije da se stavi na stranu žena, nudeći im zaštitu i programe finansijske i psihosocijalne podrške za izlazak iz prostitucije, a ne kažnjavanje!

Prilog:

pdf_buttonIstorijski dan za ženska prava - Saopštenje za štampu Evropskog ženskog lobija

Autonomni ženski centar
Žene u crnom
Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
Mreža Žene protiv nasilja,
Mreža za Evropski ženski lobi – Srbija


[1] Nordijski model zakona o prostituciji se primenjuje u Švedskoj, Norveškoj, na Islandu.